Basisscholing Epilepsie op locatie

Posted on March 1st, 2024 by admin

In de basisscholing epilepsie brengt Leerhuis Epilepsie professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg kennis bij over epilepsie met behulp van creatieve werkvormen en actueel beeldmateriaal. Deelnemers leren observeren en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. Eerste hulp bij aanvallen is een belangrijk onderdeel van deze scholing. Hoofddoel: De professional in de […]

READ more

Basisscholing Epilepsie Open Inschrijving

Posted on May 30th, 2023 by admin

Ben je werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? En heb je te maken met cliënten met epilepsie? Dan is het erg belangrijk dat je jezelf handelingsbekwaam voelt als een cliënt een epileptische aanval krijgt. In deze basisscholing epilepsie (op inschrijving) brengen we je kennis bij over epilepsie met behulp van creatieve […]

READ more

Vervolgscholing Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Als vervolg op de basisscholing Epilepsie biedt Leerhuis Epilepsie een vervolgscholing aan. Deze biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Kennis wordt opgefrist met diepgang over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen. Hoofddoel De professional in de verstandelijke gehandicaptenzorg heeft zijn/haar kennis over epilepsie opgefrist. […]

READ more

Teamscholing Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Teamscholing Epilepsie van Leerhuis Epilepsie is een professionele vervolgstap na de Vervolgscholing Epilepsie. Professionals leren tijdens deze scholing om epileptische aanvallen chronologisch en feitelijk te observeren en te beschrijven volgens de meest recente classificatie van aanvalstypen. Ook wordt er dieper in gegaan op hoe je deze aanvallen dan precies rapporteert conform de richtlijnen. Een groot […]

READ more

Scholing omgaan met PNEA

Posted on May 30th, 2023 by admin

Cliënten kunnen aanvallen hebben die sterk op epileptische aanvallen lijken, maar dat niet zijn. Zogenaamde psychogene niet-epileptische aanvallen: PNEA. Het is belangrijk om het verschil te herkennen en te weten hoe je hiermee om moet gaan. In deze scholing ligt de nadruk op het feit dat PNEA en epilepsie moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn […]

READ more

Workshop Autisme en Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

In de workshop ‘Beleef het onbegrijpelijke’ leren professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg wat het betekent als je een combinatie van autisme en epilepsie hebt. De deelnemers ervaren hoe het is; als je niet weet hoe je iets moet doen; wordt opgeschrikt door een aanval; en afgeleid wordt door alle prikkels om je heen. En dat […]

READ more

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Tijdens de Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie leren professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg observeren conform de nieuwe aanvalsclassificatie en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van […]

READ more

E-learning Basis Epilepsie

Posted on March 12th, 2024 by admin

De e-learning basis epilepsie besteedt onder andere aandacht aan onderwerpen als vormen, oorzaken en gevolgen van epilepsie en de manier waarop je daarmee om kunt en moet gaan. De e-learning is laagdrempelig en zeer toegankelijk van aard. Na deze online e-learning basis epilepsie weet een cursist: Wat is epilepsie en welke uitingsvormen zijn er? Wat […]

READ more

E-learning Epilepsie, Autisme en een verstandelijke beperking

Posted on March 15th, 2024 by admin

In de e-learning Epilepsie en Autisme leren professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg wat het betekent als je een combinatie hebt van een verstandelijke beperking, autisme en epilepsie. Na deze online e-learning basis epilepsie weet een cursist: Zich beter bewust van het complexe samenspel tussen het hebben van een verstandelijke beperking, epilepsie en autisme; Hebben ze […]

READ more

E-learning Risico-afweging

Posted on May 30th, 2023 by admin

In deze e-learning risico-afweging leer je meer over epilepsie, de daarbij voorkomende risico’s en de richtlijn die jou als professional kan ondersteunen bij het maken van een gezamenlijke en weloverwogen risico-afweging. Na deze online e-learning risico-afweging weet een cursist: Kun je risico’s bij epilepsie beter inschatten en weet je de richtlijn te gebruiken die kan […]

READ more

Epilepsie (Gehandicaptenzorg)

Posted on May 30th, 2023 by admin

Wat doe je als een cliënt met een verstandelijke beperking een epileptische aanval krijgt? Hoe kun je cliënten met een verstandelijke beperking en epilepsie ondersteunen in het dagelijks leven? Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op epilepsie. Het is belangrijk dat je als zorgverlener adequaat weet te handelen als een cliënt een aanval […]

READ more

Epilepsie en verstandelijke beperking

Posted on May 30th, 2023 by admin

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Doelstelling Het doel van de cursus is: op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG […]

READ more

Omgaan met epilepsie gehandicaptenzorg

Posted on May 30th, 2023 by admin

Tijdens de e-learning: ‘Omgaan met epilepsie’ leer je wat epilepsie is, hoe je verschillende vormen kunt herkennen en hoe je handelt als een cliënt een aanval heeft. Leerdoelen Als je deze module hebt bestudeerd, kun je: beschrijven wat epilepsie is en wat de gevolgen hiervan zijn verschillende vormen van epilepsie onderscheiden en omschrijven uitleggen hoe […]

READ more

Bijwerkingen: Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts

Posted on May 30th, 2023 by admin

De nascholing Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts behandelt gesprekstechnieken om patiënten te informeren over bijwerkingen. De nascholing gaat ook in op de beste manier om gedurende de behandeling actief naar klachten te vragen die mogelijk door het geneesmiddel worden veroorzaakt. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks uit de nascholing meteen […]

READ more