Studie

in-company scholing

Onderwijsniveau

HBO MBO

Startdatum

Doorlopend

Vervolgscholing Epilepsie

Als vervolg op de basisscholing Epilepsie biedt Leerhuis Epilepsie een vervolgscholing aan. Deze biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Kennis wordt opgefrist met diepgang over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen.

Hoofddoel
De professional in de verstandelijke gehandicaptenzorg heeft zijn/haar kennis over epilepsie opgefrist.

Aanvalsobservatie en classificatie

  • Kan aanvallen chronologisch en feitelijk observeren en beschrijven volgens de geldende classificatie van aanvalstypen.
  • Rapporteert de aanvallen volgens de richtlijnen van de zorginstelling.

Rapportage van aanvallen en protocol noodmedicatie

  • De deelnemer heeft kennis over het noodprotocol en kan hiernaar handelen.

PNEA/epilepsie

  • Weet wat Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) zijn.
  • Weet de mogelijke verschillen tussen Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) en epilepsie zijn.
  • Kan de mogelijke verschijnselen bij Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) herkennen.

Risico-afweging

  • Is zich bewust van het belang van een bewuste en gezamenlijke risico-afweging ten aanzien van kwaliteit van leven van een cliënt.
  • Heeft inzicht in een belangrijke voorwaarde om te komen tot gedegen risico-afweging (Stappenplan van Dineke Vallenga).

Leerhuis Epilepsie kent verschillende didactische werkvormen, zoals klassikaal leren, e-learning, of een combinatie daarvan. Alle scholingen hebben een interactief karakter; deelnemers gaan zelf aan de slag en worden uitgedaagd om eigen ervaringen te delen. Het lesmateriaal wordt zorgvuldig ontwikkeld en getoetst door medisch specialisten en onderwijskundigen, in samenwerking met professionals in de gespecialiseerde woonzorg.

Na afloop van de scholing ontvang je een certificaat.

Aanmelden

Aanbieder

Leerhuis Epilepsie

Leerhuis Epilepsie is een initiatief van SEIN en Kempenhaeghe. Ons doel is om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Samen hebben we veel kennis uit de wetenschap en de praktijk. Als we die kennis delen met andere zorgprofessionals, kunnen we samen voor een betere epilepsiezorg in Nederland zorgen. Onze scholingen worden gegeven door medewerkers van SEIN of Kempenhaeghe. De lessen zijn bedoeld voor mensen met een mbo- en/of hbo-opleiding.

Meer informatie aanbieder

Ook interessant voor jou

in-company scholing

Basisscholing Epilepsie op locatie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Teamscholing Epilepsie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Scholing omgaan met PNEA

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij Epilepsie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Basisscholing Epilepsie op locatie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Teamscholing Epilepsie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Scholing omgaan met PNEA

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
in-company scholing

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij Epilepsie

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing

Samen naar een beter niveau

Kempenhaeghe en SEIN zijn de expertisecentra op het gebied van Epilepsie in Nederland. Zij hebben de handen ineen geslagen om samen met andere partijen alle scholingen op het gebied van Epilepsie te bundelen.