Initiatiefnemers

De kracht van Kempenhaeghe zit in onze veelomvattende aanpak, waarin gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap nauw met elkaar verweven zijn en worden aangeboden. Door onze professionals vanuit diverse perspectieven naar epilepsie te laten kijken, ontstaan integrale en doeltreffende oplossingen. De focus bij Kempenhaeghe blijft altijd op de patiënt gericht; onze diensten zijn ontworpen om de zorg voor de patiënt optimaal te faciliteren. Hierom werken we met multidisciplinaire teams waarin artsen worden bijgestaan door gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en paramedici. Kempenhaeghe beschouwt zichzelf als “verbinders”. Dankzij ons uitgebreide netwerk, zowel lokaal als nationaal en internationaal, kunnen we mensen, vakgebieden, expertise en organisaties met elkaar verbinden.

Op deze manier zetten we de standaard voor ontwikkelingen in onze kerngebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, en speciaal onderwijs. Dit stelt ons in staat om hoogwaardige zorg en onderwijs te bieden. Als “verbinders” vonden wij het samen met SEIN belangrijk dat er één duidelijk overzicht is van opleidingen en scholingen op het gebied van epilepsie. Zodat we kennis van het juiste niveau gebundeld hebben en er voor zorgen dat deze geborgd en overgedragen wordt, zodat we mensen met epilepsie beter kunnen (blijven) helpen. En dit is uiteindelijk waar alles om draait.

Meer informatie

De missie van SEIN is helder: wij streven naar de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Met al onze opgedane kennis en vaardigheden zetten we ons in om dit doel te realiseren. Het integreren van een breed scala aan onderzoeken en zorgaspecten is van cruciaal belang voor ons werk. Een diepere kennis stelt ons in staat om onze zorg voor cliënten met epilepsie te verfijnen en te verrijken. Om die reden hechten we bijzonder veel waarde aan voortdurend onderzoek in het kader van onze activiteiten. Onze inspanningen omvatten het onderzoeken van de oorzaken en behandelingen van epilepsie en slaapstoornissen. Dit realiseren we in samenwerking met academische instellingen en andere epilepsiecentra, zowel nationaal als internationaal.

Het overdragen van kennis speelt hierbij een centrale rol. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijke initiatief met Kempenhaeghe om het platform Epilepsiescholingen op te richten. Hiermee hebben we expertise op het juiste niveau gebundeld en zorgen we ervoor dat deze expertise wordt behouden en doorgegeven. Dit alles met als ultiem doel om mensen met epilepsie continu en op hoog niveau te kunnen blijven ondersteunen. En dit vormt uiteindelijk de essentie van ons streven. Mensen met epilepsie begeleiden in het leren omgaan met epilepsie en hen in staat te stellen zo volledig mogelijk deel te nemen aan het dagelijks leven.

Meer informatie

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie heeft het initiatief van Kempenhaeghe en SEIN omarmd en zorgt voor het praktische beheer van de website van Epilepsiescholingen. Daarnaast komen verzoeken voor plaatsing op deze website bij de Nederlandse Liga tegen Epilepsie binnen. Als de aangeboden scholing, lesmateriaal van voldoende kwaliteit uitgaan, kan er over gegaan worden tot plaatsing op de website.

Bij de Nederlandse Liga tegen Epilepsie kun je uitgebreide informatie verkrijgen over diverse facetten van epilepsiezorg. De Liga vertegenwoordigt een gemeenschap van professionals binnen de epilepsiezorg en fungeert sinds het voorjaar van 2011 ook als werkgroep onder de vlag van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Bovendien maakt de Nederlandse Liga tegen Epilepsie deel uit van de International League Against Epilepsy. Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, onderwijskundigen, (kinder)neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere deskundigen werkzaam in de epilepsiezorg hebben reeds hun weg gevonden naar de Liga.

Meer informatie