Studie

één- of meerdaagse scholing

Onderwijsniveau

WO

Startdatum

29-02-2024

Epilepsie en verstandelijke beperking

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld.

Doelstelling
Het doel van de cursus is:

  • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
  • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)
  • het bespreken van moeilijke casussen:

Deelnemers kunnen vooraf casus & video’s uploaden in digitale omgeving. Deze worden in klein groepsverband besproken en vervolgens uitgewerkt voor de gehele groep (inclusief videomateriaal).

Leerdoelen
Tijdens de cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

  • Aanvalsdiagnostiek & differentiaal diagnostische overwegingen
  • Anti epileptica – huidige richtlijnen
  • Nieuwe anti epileptica
  • Niet medicamenteuze behandeling
  • Noodmedicatie en aanvalsdetectie
  • SUDEP en risicoafwegingen
  • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog AVG arts Huisarts

Docenten
N.M. Gosens, neuroloog, SEIN Zwolle
Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog MUMC Maastricht
Dr. F. Snoeijen – Schouwenaars, Arts voor verstandelijk gehandicapten, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe, Heeze
Dr. M. Vlooswijk, neuroloog, MUMC Maastricht

Aanbieder

Sepion

SepiON is een onafhankelijke stichting die al vanaf 1996 werkt aan de bevordering van de kennis van professionals in de epilepsiezorg middels nascholing. Een belangrijk jaarlijks terugkerende onderdeel is de basiscursus epilepsie die bestemd is voor arts-assistenten in opleiding tot kinderarts of neuroloog. Daarnaast organiseert SepiON eenmaal per jaar een gevorderdencursus epilepsie voor ouderejaars AIOS neurologie en verpleegkundig specialisten, een nascholing epilepsie voor verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met epilepsie en een nascholing Epilepsie en Verstandelijke Beperking voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicaptenen overige zorgprofessionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Meer informatie aanbieder

Ook interessant voor jou

één- of meerdaagse scholing

Basisscholing Epilepsie Open Inschrijving

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Basiscursus Epilepsie AIOS

Aanbieder Sepion Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Gevorderdencursus Epilepsie

Aanbieder Sepion Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Nascholingsdag Epilepsiezorgverleners

Aanbieder Sepion Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Basisscholing Epilepsie Open Inschrijving

Aanbieder Leerhuis Epilepsie Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Basiscursus Epilepsie AIOS

Aanbieder Sepion Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Gevorderdencursus Epilepsie

Aanbieder Sepion Naar scholing
één- of meerdaagse scholing

Nascholingsdag Epilepsiezorgverleners

Aanbieder Sepion Naar scholing

Samen naar een beter niveau

Kempenhaeghe en SEIN zijn de expertisecentra op het gebied van Epilepsie in Nederland. Zij hebben de handen ineen geslagen om samen met andere partijen alle scholingen op het gebied van Epilepsie te bundelen.