Privacy Statement

Epilepsiescholingen vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken als websitebezoeker en/of cursist.

Je kunt contact met ons opnemen om meer informatie op te vragen over een scholing over epilepsie via het contactformulier op de website. Wij verzorgen zelf geen scholingen. Via deze website is enkel een overzicht raad te plegen van scholingen op het gebied van epilepsie. Via de aanbieder kunt u meer informatie over de epilepsiescholingen, epilepsietrainingen of epilepsiecursussen vinden.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens of je ons nu een mail stuurt of bezoeker van deze website bent. Bekijk hieronder onze privacyverklaring over websitebezoeken.

Zo gaan we met je privacy om als je gebruik maakt van ons contactformulier.

Epilepsiescholingen verwerkt jouw gegevens zodra je gebruikt maakt van het contactformulier. Dit betreft onderstaande gegevens:

 • naam
 • telefoonnummer (zakelijk)
 • e-mailadres (zakelijk)

Wij verzamelen deze gegevens om:

 • adequaat contact met je op te nemen om jouw vraag te kunnen beantwoorden;

Met verwerken bedoelen we dat wij jouw gegevens opslaan, bewaren, zo nodig verstrekken aan een van de partijen die vast zit aan deze website om je verder te helpen met jouw vraag om deze, na verloop van tijd, ook weer te verwijderen. Om jouw privacy optimaal te beschermen voldoet Epilepsiescholingen.nl aan de regels die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten van betrokkenen

Je hebt volgens de AVG:

 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG);
 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 3. Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG);
 4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG);
 6. Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG);
 7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)

Indien je je wilt beroepen op bovengenoemde rechten uit de AVG, kun je dat aan ons kenbaar maken via info@epilepsieliga.nl.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Alleen indien er sprake is van een facturatie zijn wij verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. Overige gegevens bewaren we maximaal een jaar tenzij er opnieuw correspondentie optreed.

De bescherming van je gegevens
Epilepsiescholingen.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen in mappen waar alleen bevoegd functionarissen van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, SEIN of Kempenhaeghe toegang tot hebben.

Wij voldoen aan alle regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo weet je zeker dat jouw gegevens optimaal beschermd zijn.

Jouw privacy als bezoeker van deze website
Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens die tijdens je bezoek aan de website van Epilepsiescholingen.nl worden geregistreerd.

 • de statistieken van onze website zijn ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Epilepsiescholingen gebruikt Google Analytics om gegevens over het gebruik van deze website bij te houden;
 • IP-adressen worden niet verzameld;
 • de server bevindt zich binnen Europa.

Cookies
Epilepsiescholingen kan gebruik maken van functionele cookies voor een optimale werking van de website. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden automatisch na iedere sessie verwijderd en verzamelen geen enkele privacygevoelige informatie. Wij maken geen gebruik van cookies voor marketing- of advertentiedoeleinden.

Webanalyse
De statistieken van deze site worden bijgehouden met Google Analytics. Deze tool is ingesteld volgens de telecommunicatiewet en de AVG). We gebruiken Google Analytics om gegevens bij te houden over het gebruik van onze website.

Wij houden anonieme statistieken bij over het gebruik van onze website.

Met deze gegevens kunnen we onze website, de informatie die erop staat en de manier waarop we die aanbieden, verbeteren. Wij hebben Google niet toegestaan om de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. We stellen geen gegevens ter beschikking aan derden en gebruiken geen gegevens voor commerciële doeleinden.

Gegevens versturen via deze website
Verstrekte persoonsgegevens, door het invullen van een contact- of inschrijfformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, namelijk:

 • om je te contacteren;
 • om je gevraagde informatie toe te sturen;
 • om je inschrijving in onze administratie op te nemen mocht je een scholing op deze website willen plaatsen of willen sponsoren.

Ze worden niet aan derden ter beschikking gesteld en ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit kun je aankruisen bij het contactformulier.

Klachten of vragen?
Heb je klachten of vragen? Neem dan contact met ons op via info@epilepsieliga.nl