Basiscursus Epilepsie AIOS

Posted on May 30th, 2023 by admin

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland (SepiON) verzorgt de basiscursus epilepsie voor arts-assistenten in opleiding tot kinderarts of neuroloog. In 2024 zal de basiscursus plaatsvinden, op 20 september 2024 in het Fletcher Hotel de Klepperman in Hoevelaken. SepiON is verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenstelling van het programma en de organisatie van de cursus zal vanuit het […]

READ more

Gevorderdencursus Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

In de epilepsiecursus voor gevorderden zullen de voor de complexe epilepsie belangrijke aandachtsgebieden praktijkgericht aangeboden worden waarbij steeds een casus de leidraad vormt. De leerdoelen: Behandeling Zicht krijgen op AED starten, stoppen, switchen AED voorschrijven bij bijzondere omstandigheden Diagnostiek Auto immuun & genetica Syndromen en aanvallen herkennen Literatuur (voorbereiding) Richtlijn epilepsie –> epilepsie.neurologie.nl/cmssite7/index.php Perucca & […]

READ more

Nascholingsdag Epilepsiezorgverleners

Posted on March 28th, 2024 by admin

Meer informatie later beschikbaar. Mocht u eerder al informatie over de nascholingsdag voor epilepsiezorgverleners willen ontvangen. Neem dan contact op met Sepion.

READ more

Cursus Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Epilepsie kom je in elke zorgsetting tegen. Werk je in de ouderenzorg, thuiszorg, psychiatrie, het ziekenhuis of gehandicaptenzorg; in elk van deze gebieden kom je in aanraking met epilepsie. Ben jij al op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen? Wist jij dat er verschillende vormen van epilepsie (aanvallen) zijn en dat er verschillende syndromen zijn? […]

READ more

E-learning: Niet-medicamenteuze behandeling therapieresistente epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Behandelopties bij complexe epilepsie Deze e-learning bestaat uit 6 modules. Aan het einde van de e-learning vindt er een eindtoets plaats. Doelgroep: alle epilepsiebehandelaars met voorschrijfbevoegdheid Duur: 2 uur Accreditatie: Nederlandse Vereniging voor Neurologie – 2 punten Verpleegkundig Specialisten Register – 2 punten Mede mogelijk gemaakt door LivaNova en Nutricia zetten zich in voor een […]

READ more

Eerste hulp bij aanvallen

Posted on May 30th, 2023 by admin

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor omwonenden van SEIN, bijvoorbeeld vanuit de wijk Wickevoort. Ook kun je deze cursus volgen als je vrijwillger bent of op een andere wijze bij SEIN betrokken bent en meer wilt weten over eerste hulp bij aanvallen. De cursus is openbaar, het staat iedere geïnteresseerde vrij zich in te schrijven! […]

READ more

Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

In verschillende sectoren van de gezondheidszorg komen verpleegkundigen en verzorgenden mensen met epilepsie tegen. Dat kan zowel in het ziekenhuis zijn, als in instellingen waar bijvoorbeeld ouderen verblijven of mensen met een verstandelijke beperking. In deze cursus wordt basiskennis over epilepsie uitgebreid doorgenomen. Ook wordt de nieuwe classificatie (2017) van de International League Against Epilepsy […]

READ more

E-learning | Epilepsie en toedienen van noodmedicatie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Module over epilepsie en onder andere over het toedienen van noodmedicatie. Doelgroep: alle zorgverleners en mantelzorgers. Studieduur: ongeveer 1-2 uur. De module is 2 jaar voor je toegankelijk. Accreditatie: 1 ODA punt. De inhoud is gebaseerd op de laatste versies van protocollen en richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn. Doelstelling De […]

READ more

Verstoort epilepsie jouw kinderwens?

Posted on May 30th, 2023 by admin

Epilepsie en een kinderwens. Kun je dan wel kinderen krijgen? Is epilepsie erfelijk? Hoe zit het met mijn medicatie als ik zwanger ben? En wat zijn de risico’s als ik aanvallen krijg gedurende de zwangerschap. Vragen die spelen als je epilepsie en een kinderwens hebt. Tijdens dit webinar gaven specialisten antwoord op de meest gestelde […]

READ more

Verstoort epilepsie jouw geheugen?

Posted on May 30th, 2023 by admin

Je hebt epilepsie en je geheugen laat je soms in de steek. Je herkent het zelf en jouw omgeving merkt het ook. Waardoor komt dit? Door de medicatie? De aanvallen? Hoort het erbij of kun je er iets aan doen? Het zijn vragen die spelen als epilepsie jouw geheugen verstoort.

READ more

Onzekerheid en angst bij epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Herken je het: onzekerheid en angst bij epilepsie? Onzekerheid en angst. Het zijn symptomen die mensen met epilepsie vaak hebben. Wanneer is de volgende aanval? Wie is er in de buurt om te helpen? Kom ik ooit van deze aandoening af? Hoe reageren mensen als ik opeens neerval? Ervaringsdeskundigen en specialisten gaan in op deze […]

READ more

Het zorgintensieve kind met epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Het is vaak een zoektocht om de juiste hulp voor een zorgintensief kind te vinden. Onbegrip en bureaucratie is iets dat veel ouders herkennen. Hoe ga je daarmee om? Waar is goede hulp en waar vind je deskundigen? En hoe ga je om met broers en zussen van het zorgintensieve kind? Zij hebben hun eigen […]

READ more

Werken met epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Je hebt Epilepsie, maar bent ook werkzaam. Wat maak je nu mee in je baan als je epilepsie hebt. Hoe gaan een bedrijfsarts en het UWV hiermee om. Wat zijn dingen waar je tegen aanloopt? Ervaringsdeskundigen deden tijdens dit webinar hun verhaal en experts gaven daarop adviezen en voorstellen. Het webinar heeft al plaatsgevonden, maar […]

READ more

Aanvalsdetectie bij epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Epilepsie zorgt voor onverwachte aanvallen. Maar kun je een signaal of alarm krijgen als je familielid een epileptische aanval heeft? Er zijn al diverse apparaten hiervoor op de markt, maar hoe maak je nu een keuze? Tijdens dit webinar vertelden ervaringsdeskundigen hoe de apparaten bij hen werken en we kijken naar de toekomst: wat komt […]

READ more

Epilepsie en Medicijnen

Posted on May 30th, 2023 by admin

Er zijn veel medicijnen tegen epileptische aanvallen. Maar wat helpt nu goed bij welke aanvallen? Welke bijwerkingen zijn er? Kun je wisselen van medicijnen en wat gebeurd er dan? Experts en ervaringsdeskundigen gaan dieper in op deze en andere vragen. Het webinar heeft al plaatsgevonden, maar is terug te kijken via de website van EpilepsieNL.

READ more