Nieuwsbericht

Zelfbepaling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en epilepsie

Zelfbepaling is essentieel voor subjectief welbevinden en kwaliteit van leven; ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking en epilepsie. Uit een eerder onderzoek komt naar voren dat deze groep specifieke uitdagingen ervaart in hun zelfbepaling gerelateerd aan de epilepsie.  De huidige kennis over zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie is gefragmenteerd. In dit onderzoek wordt de beschikbare kennis op dit thema in kaart gebracht en geïntegreerd door middel van een systematische review. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Tilburg University, TRANZO, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking.

Startdatum: januari 2023

Fase studie: afrondend

Hoofdonderzoeker: Alexandra Haenen, Kempenhaeghe

Contactpersoon: Alexandra Haenen, haenena@kempenhaeghe.nl