Nieuwsbericht

AIM@EPILEPSY

AIM@EPILEPSY: AI-assisted 4D cortical assessment for Minimally invasive treatment of EPILEPSY

AIM@EPILEPSY is een project, gehonoreerd door NWO, waarin alle inspanningen gericht zijn op verbetering van de nu reeds beschikbare curatieve minimaal invasieve behandelingen voor patiënten met een refractaire epilepsie, die niet in aanmerking komen voor operatie of voor wie een eerdere operatie niet succesvol was.

Minimaal invasieve behandeling van epilepsie vereist een precieze afbakening van epileptogeen hersenweefsel. Met behulp van artificiële intelligentie (AI) wordt bepaald welk gebied in de hersenen het meest kansrijk is om na behandeling tot aanvalsvrijheid te leiden, bijvoorbeeld bij behandeling met stereotactische radiotherapie. Een 4D-visualisatie platform registreert, analyseert en visualiseert interactief het effect van thermo-coagulatie, als minimaal invasieve behandeling van epilepsie, ten opzichte van de cortiale anatomie van de patiënt. De aanname is dat de ontwikkeling van een dergelijk op AI-gebaseerd, 4D-visualisatie platform tot effect heeft dat:

  • Er meer patiënten in aanmerking komen voor een curatieve minimaal invasieve behandeling.
  • Met een beter resultaat van de behandeling en met minder complicaties.
  • En als gevolg, betaalbare, hoogwaardige en toegankelijke zorg voor patiënten met refractaire epilepsie.

Startdatum studie: 15-9-2023
Fase studie: in het 1ste jaar van de studie

Consortium AIM@EPILEPSY: EpilepsieNL; Clinical Neuro-Science projects (Project management); Maastro Clinic; Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe; Maastricht Universiteit/CAPHRI; TU Delft/ Computer Graphics and Visualisation; Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+; Universiteit Maastricht/Clinical Data Science (Project leider).

Contact: Claudia Offermann (claudia.offermann@maastro.nl) en Thijs Ackermans (thijs.ackermans@maastrichtuniversity.nl)