Epilepsie (Gehandicaptenzorg)

Posted on May 30th, 2023 by admin

Wat doe je als een cliënt met een verstandelijke beperking een epileptische aanval krijgt? Hoe kun je cliënten met een verstandelijke beperking en epilepsie ondersteunen in het dagelijks leven? Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op epilepsie. Het is belangrijk dat je als zorgverlener adequaat weet te handelen als een cliënt een aanval […]

READ more

E-masterclass epilepsie bij kinderen

Posted on May 30th, 2023 by admin

In de Coronacrisis zijn we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het klassieke onderwijs. We hebben hier vanuit SepiON (Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland) op ingespeeld met een nieuwe onderwijsvorm, de e-masterclass. Een geaccrediteerd programma met online presentaties die men vooraf kan volgen, een live online workshop met epilepsie experts en een e-learning als posttoets. Professionals met […]

READ more

Cursus Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Epilepsie kom je in elke zorgsetting tegen. Werk je in de ouderenzorg, thuiszorg, psychiatrie, het ziekenhuis of gehandicaptenzorg; in elk van deze gebieden kom je in aanraking met epilepsie. Ben jij al op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen? Wist jij dat er verschillende vormen van epilepsie (aanvallen) zijn en dat er verschillende syndromen zijn? […]

READ more

E-learning: Niet-medicamenteuze behandeling therapieresistente epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Behandelopties bij complexe epilepsie Deze e-learning bestaat uit 6 modules. Aan het einde van de e-learning vindt er een eindtoets plaats. Doelgroep: alle epilepsiebehandelaars met voorschrijfbevoegdheid Duur: 2 uur Accreditatie: Nederlandse Vereniging voor Neurologie – 2 punten Verpleegkundig Specialisten Register – 2 punten Mede mogelijk gemaakt door LivaNova en Nutricia zetten zich in voor een […]

READ more

Omgaan met epilepsie gehandicaptenzorg

Posted on May 30th, 2023 by admin

Tijdens de e-learning: ‘Omgaan met epilepsie’ leer je wat epilepsie is, hoe je verschillende vormen kunt herkennen en hoe je handelt als een cliënt een aanval heeft. Leerdoelen Als je deze module hebt bestudeerd, kun je: beschrijven wat epilepsie is en wat de gevolgen hiervan zijn verschillende vormen van epilepsie onderscheiden en omschrijven uitleggen hoe […]

READ more

Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

In verschillende sectoren van de gezondheidszorg komen verpleegkundigen en verzorgenden mensen met epilepsie tegen. Dat kan zowel in het ziekenhuis zijn, als in instellingen waar bijvoorbeeld ouderen verblijven of mensen met een verstandelijke beperking. In deze cursus wordt basiskennis over epilepsie uitgebreid doorgenomen. Ook wordt de nieuwe classificatie (2017) van de International League Against Epilepsy […]

READ more

E-learning | Epilepsie en toedienen van noodmedicatie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Module over epilepsie en onder andere over het toedienen van noodmedicatie. Doelgroep: alle zorgverleners en mantelzorgers. Studieduur: ongeveer 1-2 uur. De module is 2 jaar voor je toegankelijk. Accreditatie: 1 ODA punt. De inhoud is gebaseerd op de laatste versies van protocollen en richtlijnen. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn. Doelstelling De […]

READ more

Recent Comments

No comments to show.