Basisscholing Epilepsie op locatie

Posted on March 1st, 2024 by admin

In de basisscholing epilepsie brengt Leerhuis Epilepsie professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg kennis bij over epilepsie met behulp van creatieve werkvormen en actueel beeldmateriaal. Deelnemers leren observeren en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. Eerste hulp bij aanvallen is een belangrijk onderdeel van deze scholing. Hoofddoel: De professional in de […]

READ more

Vervolgscholing Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Als vervolg op de basisscholing Epilepsie biedt Leerhuis Epilepsie een vervolgscholing aan. Deze biedt herhaling én verdieping door middel van een e-learning over risicoafweging in combinatie met een klassikale scholing. Kennis wordt opgefrist met diepgang over een aantal aan epilepsie gerelateerde onderwerpen. Hoofddoel De professional in de verstandelijke gehandicaptenzorg heeft zijn/haar kennis over epilepsie opgefrist. […]

READ more

Teamscholing Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Teamscholing Epilepsie van Leerhuis Epilepsie is een professionele vervolgstap na de Vervolgscholing Epilepsie. Professionals leren tijdens deze scholing om epileptische aanvallen chronologisch en feitelijk te observeren en te beschrijven volgens de meest recente classificatie van aanvalstypen. Ook wordt er dieper in gegaan op hoe je deze aanvallen dan precies rapporteert conform de richtlijnen. Een groot […]

READ more

Scholing omgaan met PNEA

Posted on May 30th, 2023 by admin

Cliënten kunnen aanvallen hebben die sterk op epileptische aanvallen lijken, maar dat niet zijn. Zogenaamde psychogene niet-epileptische aanvallen: PNEA. Het is belangrijk om het verschil te herkennen en te weten hoe je hiermee om moet gaan. In deze scholing ligt de nadruk op het feit dat PNEA en epilepsie moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn […]

READ more

Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij Epilepsie

Posted on May 30th, 2023 by admin

Tijdens de Scholing aanvalsobservatie en noodmedicatie bij epilepsie leren professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg observeren conform de nieuwe aanvalsclassificatie en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar ervaringen uit de eigen beroepspraktijk. We behandelen de verschillende fases van een epileptische aanval en de handelingen die hierbij horen. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar het toedienen van […]

READ more