Nieuwsbericht

Topiramaat

Op basis van nieuw onderzoek heeft het EMA-veiligheidscomité in oktober 2023 geadviseerd om de blootstelling aan topiramaat van ongeboren kinderen te voorkomen (bericht EMA). In de richtlijn is dit advies overgenomen: Geef geen valproaat en topiramaat aan vrouwelijke patiënten in de vruchtbare levensfase.  

Overweeg valproaat en topiramaat alleen als andere middelen niet geschikt of niet effectief zijn en zorg dan voor adequate zwangerschapspreventie/ anticonceptie.

De onderstaande module is aangepast:

Anti-epileptica en zwangerschap bij epilepsie

Disclaimer:

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/epilepsie/startpagina_-_cluster_epilepsie.html

Relevante links:

Topiramate | European Medicines Agency (europa.eu)

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2023/09/04/nieuwe-maatregelen-voor-topiramaat-om-blootstelling-tijdens-de-zwangerschap-te-voorkomen

Eerder verstuurde brief: Lees hier