Nieuwsbericht

RESQUE trial

Resective Epilepsy, Quality of life & Economical Evaluation

We weten dat resectieve epilepsiechirurgie een effectieve behandeling is voor een deel van de mensen met therapieresistente focale epilepsie. Toch worden veel minder mensen geopereerd dan verwacht mag worden op basis van epidemiologische gegevens. Wij vermoeden dat deze onderverwijzing gerelateerd is aan gebrek aan kennis bij zorgverleners en patiënten. Zo weten we bijvoorbeeld niet goed in hoeverre en op welke manier epilepsiechirurgie de kwaliteit van leven beïnvloedt. Ook de kosteneffectiviteit van epilepsiechirurgie is nog nooit eerder in Nederland onderzocht.

Met dit landelijke onderzoek willen we deze factoren in beeld brengen. Dit moet leiden tot meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij. Deze kennis zal gebruikt worden om zorgverleners en mensen met epilepsie te informeren over het belang van tijdig doorverwijzen voor epilepsiechirurgie. Zodat alle mensen met epilepsie die daarvoor mogelijk in aanmerking komen, tijdig doorverwezen worden voor prechirurgische evaluatie.

Startdatum: 01-9-2019

Fase: lopend

Principal investigators: Kim Rijkers, afdeling Neurochirurgie MUMC+

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie MUMC+ en Kempenhaeghe; SEIN, AUMC, UMC Utrecht

Financiering: geen