Nieuwsbericht

QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy) 

Diepe hersenstimulatie (DBS) en nervus vagusstimulatie (NVS) zijn geaccepteerde en effectieve neuromodulatie behandelingen voor mensen met therapieresistente epilepsie die geen kandidaat zijn voor resectieve epilepsiechirurgie of voor hen bij wie dit niet geleid heeft tot aanvalsvrijheid. In hoeverre deze behandelingen de kwaliteit van leven beinvloedt is nog niet goed onderzocht. Ook is de kosteneffectiviteit van deze behandelingen niet eerder in kaart gebracht. Met de landelijke QUESTE studie willen we deze onderwerpen nader onderzoeken. De kennis die we hiermee opdoen, kunnen we gebruiken om mensen met epilepsie die in aanmerking komen voor deze behandeling, beter te informeren. Daarnaast levert de kosteneffectiviteitsstudie inzichtelijk wat de maatschappelijk impact van neuromodulatiebehandeling van epilepsie in Nederland is.

Startdatum:  sept 2021

Fase: includerend

Principal investigator: Kim Rijkers, afdeling neurochirurgie MUMC+

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie MUMC+  en Kempenhaeghe, AUMC, SEIN,  MS Twente

Financiering: geen