Nieuwsbericht

Precisie bestraling voor epilepsie (PRECISION)

In PRECISION-studie onderzoeken we of een zeer nauwkeurige bestralingsbehandeling een aanvalsreductie kan bewerkstelligen bij epilepsiepatiënten die niet reageren op medicatie en die niet in aanmerking (willen) komen voor een hersenoperatie. De behandeling bestaat uit één precisie bestraling welke ± 20 min duurt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanvallen bij de meeste patiënten na één tot twee jaar verdwijnen of aanzienlijk verminderden. Patiënten worden door middel van loting verdeeld in twee groepen. Eén groep wordt meteen behandeld met de precisie bestraling. De andere groep krijgt eerst 2 jaar de standaard behandeling (continueren medicatie en eventueel NVS/DBS) en komt daarna voor de bestraling in aanmerking. In dit onderzoek worden deze twee groepen met elkaar vergeleken.

Boodschap:

Op de website staan de meest voorname inclusie criteria vermeld. Spreekt u een patiënt die interesse heeft en wellicht in aanmerking komt. Neem dan contact op met de lokale PI van uw instelling: MUMC+: O. Schijns 
Kempenhaeghe: A. Colon
SEIN Zwolle: C. van Asch
SEIN Heemstede: J Zwemmer 
SEIN Utrecht:  S. van der Salm
SEIN Amsterdam: H. Ronner

Startdatum studie: December 2023

Fase studie: Includerend

Financiering Zorginstituut Nederland (Zin) en ZonMW, veelbelovende zorg

Affiliaties Maastro, MUMC+,  Kempenhaeghe, SEIN

Principal investigators: Daniëlle Eekers
E-mail: danielle.eekers@maastro.nl

Contactpersoon: Karen Zegers
E-mail: karen.zegers@maastro.nl

Meer informatie:

https://maastro.nl/onderzoek-behandeling-epilepsie/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05182437.