Nieuwsbericht

Patiëntgerichte behandeling voor genetisch bepaalde, refractair

Van ‘gissen en missen’ naar een patiëntgerichte behandeling voor genetisch bepaalde, refractair

Met behulp van hiPSC-techniek (human-induced pluripotente stamcellen) worden patiënt specifieke neuronale netwerken gevormd. Dit patiëntspecifieke netwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van verschillende anti-epileptica te testen. Het onderzoek richt zich op patiënten met het syndroom van Dravet.

Duur: 2018-2022.

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC, RadboudUMC, MUMC+.

Contactpersoon: Judith Verhoeven 

E-mail: verhoevenj@kempenhaeghe.nl