Nieuwsbericht

Oratie dr. M. Zijlmans

Wij feliciteren dr. M. Zijlmans. Zij is, bij besluit van het college van bestuur per 1 april 2022 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Geavanceerde neurofysiologie bij epilepsiechirurgie’.

Hiervoor zal zij op woensdag 15 maart 2023 haar ambt aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld: Weg van epilepsie

De oratie is online te volgen.