Nieuwsbericht

Nieuwe problemen levering Clobazam / Frisium

Opnieuw zijn er forse leveringsproblemen van clobazam/frisium. Voor een actueel overzicht van de leveringsproblemen met de verwachte data wordt verwezen naar https://farmanco.knmp.nl/

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om de clobazam/frisium om te zetten naar een andere benzodiazepine. Omzetting naar een ander benzodiazepine zal altijd plaats moeten vinden in overleg met behandelend specialist. Informatie met betrekking tot benzodiazepine omrekeningsfactor is hier te vinden.

Let wel: in deze tabel worden diverse benzodiazepinen opgesomd. Niet alle benzodiazepinen zijn geïndiceerd bij epilepsie en/of geregistreerd als anti-epilepticum. Ook moet er rekening gehouden worden met verschillen in werkingsduur.