Nieuwsbericht

Epilepsie – nr 2 2023

In dit nummer van ‘Epilepsie’ Periodiek voor professionals. Spelen man-vrouw verschillen ook een rol bij het onderkennen van symptomen van epilepsie of bij de behandeling van epilepsie? Het eerste lijkt de redactie niet waarschijnlijk, maar bij de behandeling van epilepsie spelen bij vrouwen zeker andere onderwerpen. Evident vrouwspecifiek is bijvoorbeeld de begeleiding en behandeling van vrouwen met epilepsie én een kinderwens, of de begeleiding en behandeling tijdens en na een zwangerschap.

In dit nummer van ‘Epilepsie’ alles over de precaire balans tussen het toedienen van anti-aanvals-medicatie en de invloed die dit kan hebben op het ongeboren kind. Ook aandacht voor het zorgpad ‘Zwangerschap en Epilepsie’ dat in het leven is geroepen om professionals voor te lichten over hoe om te gaan met epilepsie en zwangerschap. Het is vooral de professional die vrouwen kan ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen rondom zwangerschap. De rubriek ‘Verantwoorde epilepsiezorg’ praat u bij.

U leest ‘Epilepsie’ nr 2 – 2023 hier.