Nieuwsbericht

Epilepsie – nr 1 2023

In dit nummer van ‘Epilepsie’ een diversiteit aan bijdragen. Onder andere een casuïstiekbijdrage over insulaire epilepsie, een bijdrage over genetische oorzaken van epilepsie en bijdragen over de relatie tussen de ziekte van Alzheimer en epilepsie. Nu de wereldbevolking ‘vergrijst’ neemt ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer toe. In deze populatie komt epilepsie vaker voor. Wat zijn de mechanismen die de samenhang tussen beide ziektebeelden kunnen verklaren? Dat is de vraag die centraal staat in het dierexperimenteel onderzoek. Het goede nieuws is dat epilepsie slechts bij een klein deel van de mensen met Alzheimer voorkomt en doorgaans goed is te behandelen met anti-epileptica.

Lees over dit alles in dit nummer van epilepsie.