Nieuwsbericht

Cannabidiol wordt vergoed

Er is overeenstemming bereikt, de Staatscourant publiceert dat cannabidiol (epidyolex) per 1 december 2022 in het GVS is opgenomen en vergoed wordt met de voorwaarde:

uitsluitend voor een verzekerde die cannabidiol gebruikt als adjuvante therapie bij aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) of het syndroom van Dravet (DS) in combinatie met clobazam bij patiënten van twee jaar en ouder. De behandeling moet worden gestaakt als na 6 maanden gebruik van de onderhoudsdosering de aanvalsfrequentie niet met ten minste 30% is afgenomen.

Om de voorwaarde te kunnen toetsen vragen zorgverzekeraars waarschijnlijk een machtigingsverzoek.

In juli 2022 gaf het Zorginstituut advies over de vergoeding van cannabidiol (epidyolex) voor de behandeling van 2 ernstige epileptische aandoeningen. Het Zorginstituut gaf in het advies het geneesmiddel alleen in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS) op te nemen als de prijs van het middel daalt, in onderhandelingen met de fabrikant.